ที่
ชื่อโรงเรียน
รหัสโรงเรียน
1  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 573
2  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี 536
3  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี 559
4  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 015
5  โรงเรียนกาญจนาภิเษกฯสุพรรณบุรี 625
6  โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 564
7  โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 620
8  โรงเรียนขุนยวม 506
9  โรงเรียนขุนยวมวิทยา 598
10  โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม 621
11  โรงเรียนจอมทอง 584
12  โรงเรียนจักรคำคณาทร 541
13  โรงเรียนจุนวิทยาคม 622
14  โรงเรียนชนแดนวิทยาคม 007
15  โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 571
16  โรงเรียนช่องแคพิทยาคม 568
17  โรงเรียนซับบอนวิทยาคม 034
18  โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม 025
19  โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 008
20  โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 623
21  โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 582
22  โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 513
23  โรงเรียนดาราพิทยาคม 605
24  โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม 523
25  โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 558
26  โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 544
27  โรงเรียนติ้ววิทยาคม 011
28  โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 545
29  โรงเรียนทองแสนขันวิทยา 525
30  โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 557
31  โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา 604
32  โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม 646
33  โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม 032
34  โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 554
35  โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 527
36  โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 534
37  โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 643
38  โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม 029
39  โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม 031
40  โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา 507
41  โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 022
42  โรงเรียนน้ำปาดธนูปถัมภ์ 529
43  โรงเรียนน้ำริดวิทยา 520
44  โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม 024
45  โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม 019
46  โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 553
47  โรงเรียนบางระจันวิทยา 578
48  โรงเรียนบางละมุง 606
49  โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 033
50  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 532
51  โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม 594
52  โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ 645
53  โรงเรียนบ้านดอนมหาวัน 626
54  โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนอุปถัมภ์ 637
55  โรงเรียนบ้านตาก ประชาวิทยาคาร 595
56  โรงเรียนบ้านถ้ำ 634
57  โรงเรียนบ้านถ้ำตชด 635
58  โรงเรียนบ้านถ้ำปลา 636
59  โรงเรียนบ้านทุ่งก่อ 608
60  โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา 563
61  โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์ 641
62  โรงเรียนบ้านปางมะหัน 609
63  โรงเรียนบ้านปิน(ปินประชาราษฏร์) 036
64  โรงเรียนบ้านป่าซางนาเงิน 610
65  โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม 619
66  โรงเรียนบ้านป่าบง(หล้าราษฎร์วิทยา) 611
67  โรงเรียนบ้านสว้า 539
68  โรงเรียนบ้านสันบุญเรือง 639
69  โรงเรียนบ้านหัวดง 589
70  โรงเรียนบ้านหินแก้ว 593
71  โรงเรียนบ้านห้วยอื้น 614
72  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 574
73  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 632
74  โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี 538
75  โรงเรียนบ้านฮ่องแฮ่ 633
76  โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว 613
77  โรงเรียนบ้านเหมืองแดงน้อย 638
78  โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา 548
79  โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 528
80  โรงเรียนบ้านโคนพิทยา 515
81  โรงเรียนบ้านโป่ง 631
82  โรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาท 640
83  โรงเรียนบ้านใหม่สุขสันต์ 615
84  โรงเรียนบ้านไร่ 612
85  โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 535
86  โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 509
87  โรงเรียนปายวิทยาคาร 508
88  โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม 012
89  โรงเรียนผาแดงวิทยาคม 016
90  โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 2 616
91  โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 501
92  โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 624
93  โรงเรียนพยุหะพิทยาคม 549
94  โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 583
95  โรงเรียนพระบางวิทยา 551
96  โรงเรียนพร้าววิทยาคม 575
97  โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ 642
98  โรงเรียนพัชรพิทยาคม 006
99  โรงเรียนพิชัย 521
100  โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ 023
101  โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา 628
102  โรงเรียนพ่อขุนเม็งรายมหาราช 555
103  โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 540
104  โรงเรียนฟากท่าวิทยา 526
105  โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ 511
106  โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 576
107  โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม 579
108  โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ 570
109  โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ 021
110  โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ 597
111  โรงเรียนลับแลพิทยาคม 524
112  โรงเรียนลับแลศรีวิทยา 522
113  โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 550
114  โรงเรียนลานสักวิทยา 560
115  โรงเรียนวังกะพี้พิทยาคม 519
116  โรงเรียนวังชิ้นวิทยา 647
117  โรงเรียนวังบ่อวิทยา 569
118  โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม 123
119  โรงเรียนวังหินวิทยาคม 567
120  โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม 009
121  โรงเรียนวังโป่งศึกษา 124
122  โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม 027
123  โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 591
124  โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 002
125  โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 014
126  โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 603
127  โรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม 035
128  โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ 153
129  โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 590
130  โรงเรียนสภาราชินี 2 627
131  โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 630
132  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 003
133  โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม 556
134  โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม 518
135  โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 592
136  โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 510
137  โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม 512
138  โรงเรียนสารภีพิทยาคม 537
139  โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 602
140  โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 601
141  โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมถ์ 644
142  โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 552
143  โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา 561
144  โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์ 566
145  โรงเรียนหนองบัว 572
146  โรงเรียนหนองหินวิทยาคม 600
147  โรงเรียนหนองเต่าวิทยา 565
148  โรงเรียนหนองไผ่ 138
149  โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 010
150  โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 017
151  โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม 562
152  โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 547
153  โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม 503
154  โรงเรียนอุตรดิตถ์ 530
155  โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย 596
156  โรงเรียนฮอดพิทยาคม 580
157  โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา 542
158  โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๕ 618
159  โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 577
160  โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 502
161  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 588
162  โรงเรียนเนินพิทยาคม 004
163  โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา 005
164  โรงเรียนเพชรพิทยาคม 001
165  โรงเรียนเพชรละครวิทยา 030
166  โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม 013
167  โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 585
168  โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม 018
169  โรงเรียนเมืองศรีเทพ 028
170  โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 504
171  โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 020
172  โรงเรียนแจงร้อนวิทยา 629
173  โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม 514
174  โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม 607
175  โรงเรียนแม่ลากเนินทอง 587
176  โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 599
177  โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม 546
178  โรงเรียนแม่เมาะวิทยา 533
179  โรงเรียนแม่แตง 586
180  โรงเรียนแสนตอวิทยา 581
181  โรงเรียนโกรกพระ 543
182  โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม 026
183  โรงเรียนโรงช้างวิทยา 617
184  โรงเรียนไชยปราการ 505